Корегувальні остеотомії

Illustration

Д-резистентний рахіт (фосфат діабет), багатоплощинні деформації нижніх кінцівок.

Корекційна багаторівнева остеотомія стегнової та великогомілкової кісток правої нижньої кінцівки, остеосинтез блокуючими стрижнями.

Невірно консолідований перелом нижньої третини правої стегнової кістки. Посттравматичний правобічний гонартроз IV ст., комбінована контрактура правого колінного суглоба.

Корекційна багатоплощинна остеотомія дистального епіметафізу правої стегнової кістки, МОЗ пластиною (LCP).

Невірно консолідований перелом проксимального епіметафізу правої плечової кістки.

Корекційна остеотомія невірноконсолідованого перелома проксимального епіметафізу правої плечової кістки з фіксацією спеціалізованою пластиною за допомогою індивідуально спроектованої навігаційної системи.

Невірно консолідований перелом діафіза лівої стегнової кістки.

Спроектовано індивідуальний навігатор для виконання корекційної трьохплощинної остеотомії.