Протезування кісток гомілки

Illustration

Рецидив гігантоклітинної пухлини проксимального відділу лівої в/гомілкової кістки.
Виконано резекцію проксимальних відділів велико-та малогомілкових кісток зліва, ТЕП лівого колінного суглоба (Zimmer RHK із кастомним тібіальним аугментом "SemiFerm").

Для резекції в/гомілкової кістки застосовано індивідуальну навігаційну систему.

Кастомний тібіальний 3D-друкований онкологічний імплантат "SemiFerm" та індивідуальна навігаційна система для кісткової резекції.